Ο ρόλος των αριθμοδεικτών στην ανίχνευση της λογιστικής απάτης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Χαχούδη, Χρυσή
Επόπτης Καθηγητής: Λιβάνης, Ευστράτιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24750

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24750