Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC) στις βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Τορέντσης, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Παυλάτος, Οδυσσέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
ABC
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24754

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24754