Θαλάσσια ασφάλεια και ο ρόλος των ευρωπαϊκών δυνάμεων ακτοφυλακής στην αντιμετώπιση του εγκλήματος της διακίνησης ανθρώπων από θαλάσσης.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Θεοδωρακούδης, Χρήστος
Επόπτης Καθηγητής: Κουσκουβέλης, Ηλίας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24791

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24791