Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Γκιαλή, Ξανθή
Επόπτης Καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24799
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Επιτομή: Σε έναν σύγχρονο κόσμο, τα φορολογικά συστήματα μπορεί να εκτελούν διάφορες λειτουργίες για την κυβέρνηση. Το φορολογικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη συλλογή εσόδων αλλά και ως μηχανισμός για την επιβολή πολιτικών, όπως η ενθάρρυνση ορισμένων δραστηριοτήτων και η αποθάρρυνση άλλων. Ως αποτέλεσμα, η μη συμμόρφωση επηρεάζει όχι μόνο το ποσό των εσόδων που συλλέγονται, αλλά επηρεάζει επίσης την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών. Με το πέρασμα των ετών παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές στις χώρες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναλύσει της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πραγματοποιήσει μία σύγκριση των διαφόρων φόρων.