Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Γκιαλή, Ξανθή
Επόπτης Καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24799
id dspace-2159-24799
recordtype dspace
spelling dspace-2159-247992020-12-20T01:03:06Z Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες Γκιαλή, Ξανθή Σαμαρά, Αγγελική Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ΦΠΑ Έμμεσος φόρος Άμεσος φόρος Φορολογική εναρμόνιση Φορολογικός ανταγωνισμός Σε έναν σύγχρονο κόσμο, τα φορολογικά συστήματα μπορεί να εκτελούν διάφορες λειτουργίες για την κυβέρνηση. Το φορολογικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη συλλογή εσόδων αλλά και ως μηχανισμός για την επιβολή πολιτικών, όπως η ενθάρρυνση ορισμένων δραστηριοτήτων και η αποθάρρυνση άλλων. Ως αποτέλεσμα, η μη συμμόρφωση επηρεάζει όχι μόνο το ποσό των εσόδων που συλλέγονται, αλλά επηρεάζει επίσης την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών. Με το πέρασμα των ετών παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές στις χώρες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναλύσει της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πραγματοποιήσει μία σύγκριση των διαφόρων φόρων. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020. 2020-12-19T16:13:53Z 2020-12-19T16:13:53Z 2020-12-19T16:13:53Z 2020 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24799 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic ΦΠΑ
Έμμεσος φόρος
Άμεσος φόρος
Φορολογική εναρμόνιση
Φορολογικός ανταγωνισμός
spellingShingle ΦΠΑ
Έμμεσος φόρος
Άμεσος φόρος
Φορολογική εναρμόνιση
Φορολογικός ανταγωνισμός
Γκιαλή, Ξανθή
Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
abstract Σε έναν σύγχρονο κόσμο, τα φορολογικά συστήματα μπορεί να εκτελούν διάφορες λειτουργίες για την κυβέρνηση. Το φορολογικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη συλλογή εσόδων αλλά και ως μηχανισμός για την επιβολή πολιτικών, όπως η ενθάρρυνση ορισμένων δραστηριοτήτων και η αποθάρρυνση άλλων. Ως αποτέλεσμα, η μη συμμόρφωση επηρεάζει όχι μόνο το ποσό των εσόδων που συλλέγονται, αλλά επηρεάζει επίσης την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών. Με το πέρασμα των ετών παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές στις χώρες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναλύσει της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πραγματοποιήσει μία σύγκριση των διαφόρων φόρων.
advisor Σαμαρά, Αγγελική
format Electronic Thesis or Dissertation
author Γκιαλή, Ξανθή
author-letter Γκιαλή, Ξανθή
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
title Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες
title_short Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες
title_full Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες
title_fullStr Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες
title_full_unstemmed Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες
title_sort Συγκριτική μελέτη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ και λοιποί φόροι) με διάφορες χώρες
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2020
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24799
_version_ 1800801971533250560
score 12,433848