Η εκπαιδευτική διπλωματία (Ε.Δ), ως υποκατηγορία δημόσιας διπλωματίας, και η συνεισφορά της στην άσκηση της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής των κρατών της Ε.Ε. μέσω της ήπιας ισχύος. Mελέτη περιπτώσεων της Μεγάλης Βρετανίας και των Η.Π.Α στην άσκηση εκπαιδευτικής διπλωματίας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Αντωνιάδου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24813

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24813