Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητής εφαρμογής καταγραφής και διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης βλαβών οδικού δικτύου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Κρόκος, Αχιλλέας
Επόπτης Καθηγητής: Σατρατζέμη, Μαρία Αικατερίνη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24816

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24816