Ο εσωτερικός έλεγχος και η εφαρμογή του στο τραπεζικό σύστημα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24901

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24901