Παγκοσμιοποίηση και ανισότητες μεταξύ και εντός χωρών. Υπάρχει αιτιώδης σχέση;

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Μακρυγιάννης, Χαράλαμπος
Επόπτης Καθηγητής: Κυρκιλής, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24972

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24972