Μετά τον κομμουνισμό: στοχασμοί για την ανθρωπολογία της ανατολικής Ευρώπης και τη “μετάβαση”

Πρώτος συγγραφέας: Hann, Christopher Michael
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Wiley, 1994
Διαθέσιμο Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1469-8676.1994.tb00279.x
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25007