Μεταξύ τραγωδίας και πραγματικότητας: η οικονομική μετανάστευση των γυναικών από την Αρμενία στη μετα-σοβιετική περίοδο

Πρώτος συγγραφέας: Ishkanian, Armine
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Indiana University Press, 2002
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25011

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25011