Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία

Πρώτος συγγραφέας: Tishkov, Valery Aleksandrovich
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: University of Chicago Press, 1992
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25016
id dspace-2159-25016
recordtype dspace
spelling dspace-2159-250162021-01-21T17:11:45Z The crisis in soviet ethnography Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία Tishkov, Valery Aleksandrovich 2021-01-21T17:02:55Z 2021-01-21T17:02:55Z 2021-01-21T17:02:55Z 1992 Article Current Anthropology; V. 33; no. 4; p. 371–394 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25016 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Το τεκμήριο είναι προσβάσιμο μόνο από φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ν. 4672/2020, αρθρ. 4, παρ. 2). Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές University of Chicago Press
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Article
author Tishkov, Valery Aleksandrovich
spellingShingle Tishkov, Valery Aleksandrovich
Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία
author-letter Tishkov, Valery Aleksandrovich
title Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία
title_short Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία
title_full Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία
title_fullStr Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία
title_full_unstemmed Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία
title_sort Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία
title_alt The crisis in soviet ethnography
publisher University of Chicago Press
publishDate 1992
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25016
_version_ 1791021176960581632
score 12,428189