Η κρίση στη σοβιετική εθνογραφία

Πρώτος συγγραφέας: Tishkov, Valery Aleksandrovich
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: University of Chicago Press, 1992
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25016

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25016