Εξόρυξη κανόνων συσχέτισης που βασίζονται στο συναίσθημα από δεδομένα του Twitter

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργιάδου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Κολωνιάρη, Γεωργία
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25204

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25204