Πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών λειτουργιών και τη διαχείριση του προσωπικού των μονάδων του ελληνικού στρατού

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Σικαλίδης, Βασίλειος
Επόπτης Καθηγητής: Πρωτόγερος, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25211

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25211