Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Παντής, Μαρίνος
Επόπτης Καθηγητής: Σκιαδάς, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25232
id dspace-2159-25232
recordtype dspace
spelling dspace-2159-252322021-03-17T01:03:33Z Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντής, Μαρίνος Σκιαδάς, Δημήτριος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές Νησιωτικότητα Περιφερειακή πολιτική Στην παρακάτω διπλωματική εγασία θα παρουσιάστουν κυρίως οι συνέπειες τις νησιώτικης πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι η θέση της στην περιφερειακή πολιτική. Θα παρουσιαστούν τα χρόνια προβλήματα και οι παθογένειες του ελληνικού κράτους, μέσω των οποίων έχουν επηρεάσει και αρνητικά την οικονομία των νησιών καθώς και την στασιμότητα που τα διέπουν. Τα νησιά ωστόσο στον ελλαδικό χώρο χαρακτηρίζονται από ένα καθεστώς νησιωτικότητας. Σε μεγάλο ποσοστό παραμένουν απομονωμένα από τον ημπειρωτικό χώρο και πολλές φορές δεν απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια. Ο όρος στέκεται μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά δηλαδή τα μειονεκτήματα που εμφανίζουν έναντι της ηπειρωτικής χώρας. Το κράτος δεν έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε μεγάλο ποσοστό των νησιών. Αυτό φαίνεται, στο ότι πολλές χρηματοδοτήσεις και διάφορα προγράμματα που έχουν στόχο την ανάπτυξη των νησιών δεν φτάνουν ποτέ. Τα νησία τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα . εκτός από την ευθύνη που έχει το κράτος σημαντικό μεριδίο ευθύνης έχουν και οι τοπικοί παράγοντες που με τα χρόνια έχουν εκμεταλευτεί τα νησιά με επιτήδειο τρόπο. Πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιφερειακή ανάπτυξη αυτών των περιοχών δεν έχουν εφαρμοστεό ορθώς, με τα περιστατικά εκμετάλευσης των νησιώτικών πριοχών να είναι ουκ ολίγα. Τα νησιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας της χωράς καθώς και της ΕΕ γενικότερα, θα πρέπει η πολιτική για την ανάπτυξη των νησιών να είναι πιο συνετή με πιο προσεκτικές και σωστές κινήσεις. Η νησιωτικότητα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και τα νησία θα πρέπει να αντιμετιπίζονται εξίσου το ίδιο με τις υπόλοιπες περιφέρειες, ωστέ να αντιμετοπιστούν τα προβλημάτα που υπάρχουν στην οργάνωση των νησιών. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021. 2021-03-16T14:18:27Z 2021-03-16T14:18:27Z 2021-03-16T14:18:27Z 2021 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25232 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Νησιωτικότητα
Περιφερειακή πολιτική
spellingShingle Νησιωτικότητα
Περιφερειακή πολιτική
Παντής, Μαρίνος
Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.
abstract Στην παρακάτω διπλωματική εγασία θα παρουσιάστουν κυρίως οι συνέπειες τις νησιώτικης πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι η θέση της στην περιφερειακή πολιτική. Θα παρουσιαστούν τα χρόνια προβλήματα και οι παθογένειες του ελληνικού κράτους, μέσω των οποίων έχουν επηρεάσει και αρνητικά την οικονομία των νησιών καθώς και την στασιμότητα που τα διέπουν. Τα νησιά ωστόσο στον ελλαδικό χώρο χαρακτηρίζονται από ένα καθεστώς νησιωτικότητας. Σε μεγάλο ποσοστό παραμένουν απομονωμένα από τον ημπειρωτικό χώρο και πολλές φορές δεν απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια. Ο όρος στέκεται μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά δηλαδή τα μειονεκτήματα που εμφανίζουν έναντι της ηπειρωτικής χώρας. Το κράτος δεν έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε μεγάλο ποσοστό των νησιών. Αυτό φαίνεται, στο ότι πολλές χρηματοδοτήσεις και διάφορα προγράμματα που έχουν στόχο την ανάπτυξη των νησιών δεν φτάνουν ποτέ. Τα νησία τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα . εκτός από την ευθύνη που έχει το κράτος σημαντικό μεριδίο ευθύνης έχουν και οι τοπικοί παράγοντες που με τα χρόνια έχουν εκμεταλευτεί τα νησιά με επιτήδειο τρόπο. Πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιφερειακή ανάπτυξη αυτών των περιοχών δεν έχουν εφαρμοστεό ορθώς, με τα περιστατικά εκμετάλευσης των νησιώτικών πριοχών να είναι ουκ ολίγα. Τα νησιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας της χωράς καθώς και της ΕΕ γενικότερα, θα πρέπει η πολιτική για την ανάπτυξη των νησιών να είναι πιο συνετή με πιο προσεκτικές και σωστές κινήσεις. Η νησιωτικότητα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και τα νησία θα πρέπει να αντιμετιπίζονται εξίσου το ίδιο με τις υπόλοιπες περιφέρειες, ωστέ να αντιμετοπιστούν τα προβλημάτα που υπάρχουν στην οργάνωση των νησιών.
advisor Σκιαδάς, Δημήτριος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Παντής, Μαρίνος
author-letter Παντής, Μαρίνος
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
title Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
title_short Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
title_full Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
title_fullStr Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
title_full_unstemmed Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
title_sort Η διάσταση της νησιωτικότητας στη Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2021
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25232
_version_ 1796543715121037312
score 12,430038