Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Ταρτάρι, Ραφαέλα
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25344
id dspace-2159-25344
recordtype dspace
spelling dspace-2159-253442021-04-17T00:03:45Z The internal marketing procedures and their impact on the performance of the hotel units Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων Ταρτάρι, Ραφαέλα Βασιλειάδης, Χρήστος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εσωτερικό μάρκετινγκ Επίδραση εσωτερικού μάρκετινγκ Ξενοδοχειακές μονάδες Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η εφαρμογή του στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς όπως διατυπώνεται στις εφαρμογές του εσωτερικού μάρκετινγκ υπάρχει άμεση συσχέτιση στην ικανοποίηση των εργαζομένων και συνεπώς στην ικανοποίηση των πελατών. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι για να εξασφαλίσει μια επιχείρηση την ικανοποίηση των πελατών της θα πρέπει πρώτα να μεριμνήσει για την ικανοποίηση των εργαζομένων της καθώς οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα παρέχουν την προσφερόμενη υπηρεσία στους πελάτες και αποτελούν τον τελικό παράγοντα της διαδικασίας αυτής. Μέσω της βιβλιογραφίας διαπιστώσαμε ότι προκειμένου μια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της είναι απαραίτητο το εξωτερικό μάρκετινγκ αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το εσωτερικό μάρκετινγκ. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται εξαρχής μια δευτερογενής έρευνα αντλούμενη από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις θεωρίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και στη συνέχεια συμπληρώνεται με την διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας. Η πρωτογενή έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της ξενοδοχειακής μονάδας The Met hotel της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα πλαίσια της έρευνας εξετάστηκαν οι (α)πρακτικές εσωτερικού (β)οργανωτική δέσμευση και (γ)η εργασιακή ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν χαμηλά ποσοστά εφαρμογής εσωτερικού μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές μονάδες. Οι ξενοδοχειακές μονάδες αδυνατούν να κρατήσουν υψηλές ποιοτικές υπηρεσίες για τους εργαζομένους τους με αποτέλεσμα η μη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πελάτη. Ο μη ικανοποιημένος πελάτης δεν είναι πιστός και επαναλαμβανόμενος στην αγορά του, θα δυσφημίσει την επιχείρηση και θα στρέψει το ενδιαφέρον του στον εκάστοτε ανταγωνιστή. Τέλος στην παρούσα μελέτη παρατίθεται πρακτικές βελτίωσης του εσωτερικού μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και μελλοντικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό.   Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021. 2021-04-16T15:39:22Z 2021-04-16T15:39:22Z 2021-04-16T15:39:22Z 2021 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25344 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Εσωτερικό μάρκετινγκ
Επίδραση εσωτερικού μάρκετινγκ
Ξενοδοχειακές μονάδες
spellingShingle Εσωτερικό μάρκετινγκ
Επίδραση εσωτερικού μάρκετινγκ
Ξενοδοχειακές μονάδες
Ταρτάρι, Ραφαέλα
Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.
abstract Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η εφαρμογή του στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς όπως διατυπώνεται στις εφαρμογές του εσωτερικού μάρκετινγκ υπάρχει άμεση συσχέτιση στην ικανοποίηση των εργαζομένων και συνεπώς στην ικανοποίηση των πελατών. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι για να εξασφαλίσει μια επιχείρηση την ικανοποίηση των πελατών της θα πρέπει πρώτα να μεριμνήσει για την ικανοποίηση των εργαζομένων της καθώς οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα παρέχουν την προσφερόμενη υπηρεσία στους πελάτες και αποτελούν τον τελικό παράγοντα της διαδικασίας αυτής. Μέσω της βιβλιογραφίας διαπιστώσαμε ότι προκειμένου μια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της είναι απαραίτητο το εξωτερικό μάρκετινγκ αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το εσωτερικό μάρκετινγκ. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται εξαρχής μια δευτερογενής έρευνα αντλούμενη από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις θεωρίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και στη συνέχεια συμπληρώνεται με την διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας. Η πρωτογενή έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της ξενοδοχειακής μονάδας The Met hotel της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα πλαίσια της έρευνας εξετάστηκαν οι (α)πρακτικές εσωτερικού (β)οργανωτική δέσμευση και (γ)η εργασιακή ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν χαμηλά ποσοστά εφαρμογής εσωτερικού μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές μονάδες. Οι ξενοδοχειακές μονάδες αδυνατούν να κρατήσουν υψηλές ποιοτικές υπηρεσίες για τους εργαζομένους τους με αποτέλεσμα η μη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πελάτη. Ο μη ικανοποιημένος πελάτης δεν είναι πιστός και επαναλαμβανόμενος στην αγορά του, θα δυσφημίσει την επιχείρηση και θα στρέψει το ενδιαφέρον του στον εκάστοτε ανταγωνιστή. Τέλος στην παρούσα μελέτη παρατίθεται πρακτικές βελτίωσης του εσωτερικού μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και μελλοντικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό.  
advisor Βασιλειάδης, Χρήστος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Ταρτάρι, Ραφαέλα
author-letter Ταρτάρι, Ραφαέλα
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
title Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων
title_short Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων
title_full Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων
title_fullStr Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων
title_full_unstemmed Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων
title_sort Οι διαδικασίες του εσωτερικού μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στην απόδοση των ξενοδοχειακών μονάδων
title_alt The internal marketing procedures and their impact on the performance of the hotel units
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2021
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25344
_version_ 1802070497873100800
score 12,433715