Το δημοκρατικό σχολείο και η συμβολή της ηγεσίας στη δημοκρατική εκπαίδευση. Έμφαση στην προοδευτική φιλοσοφία του John Dewey

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Μοσχίδου, Φωτεινή
Επόπτης Καθηγητής: Μακρής, Σπυρίδων
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25378

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25378