Οι ξένες στρατιωτικές αποστολές στην Ελλάδα και η ανασυγκρότηση του ελληνικού στρατού, 1897-1914

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Αντωνούλας, Αθανάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Δορδανάς, Ευστράτιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορία Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25390

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25390