Μια διερευνητική μελέτη κοστολογικών και διοικητικών εργαλείων (ABC και JIT)- επίγνωση σπουδαστών.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Τάτση, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Λάζος, Γρηγόριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25460

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25460