Εταιρική διακυβέρνηση – Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Βουδακάκη, Παναγιώτα
Επόπτης Καθηγητής: Ταμπακούδης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25461

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25461