Ο ρόλος της κοστολόγησης στη διαδικασία τιμολόγησης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Βουδούρη, Δανάη
Επόπτης Καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Θέματα:
ABC
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25567

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25567