Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής: τ.1

Πρώτος συγγραφέας: Weston, J. Fred (John Fred)
Άλλοι συγγραφείς: Brigham, Eugene F.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Παπαζήσης, 1980
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/257

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/257