Καταγραφή και αναγνώριση του συνόλου της συλλογής μουσικής εργογραφίας της δωρεάς του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Κοκοβλής, Φραγκίσκος
Επόπτης Καθηγητής: Πολίτης, Ευγένιος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25803

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25803