Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Κελαϊδίτη, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδημητρίου, Παναγιώτης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25919
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.
Επιτομή: Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετώνται τα δικτυακά τεμάχια και τα υπάρχοντα μοντέλα κοστολόγησης. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος της εργασίας μελετώνται αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται στον τεμαχισμό δικτύων, ώστε στη συνέχεια να εξηγηθεί και να αναλυθεί η έννοια του τεμαχισμού δικτύων. Επίσης εντοπίζονται και παρουσιάζονται μοντέλα κοστολόγησης δικτυακών τεμαχίων που έχουν αναπτυχθεί. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται μια έρευνα βασισμένη σε υπάρχον μοντέλο κοστολόγησης δικτυακών τεμαχίων, και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Έργου Novel Enablers for Cloud Slicing (NECOS), χρησιμοποιώντας πραγματικές τιμές πόρων που αντλήθηκαν από πραγματικό πάροχο, τον Πάροχο Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους Amazon. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαφορά του κόστους αναμεσά σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και διαφορετική χωρητικότητα του δικτύου.