Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Κελαϊδίτη, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδημητρίου, Παναγιώτης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25919
id dspace-2159-25919
recordtype dspace
spelling dspace-2159-259192021-11-13T01:03:22Z Study and development of network slicing cost models Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων Κελαϊδίτη, Ελένη Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Τεμαχισμός δικτύων Δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών Κοστολόγηση Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετώνται τα δικτυακά τεμάχια και τα υπάρχοντα μοντέλα κοστολόγησης. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος της εργασίας μελετώνται αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται στον τεμαχισμό δικτύων, ώστε στη συνέχεια να εξηγηθεί και να αναλυθεί η έννοια του τεμαχισμού δικτύων. Επίσης εντοπίζονται και παρουσιάζονται μοντέλα κοστολόγησης δικτυακών τεμαχίων που έχουν αναπτυχθεί. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται μια έρευνα βασισμένη σε υπάρχον μοντέλο κοστολόγησης δικτυακών τεμαχίων, και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Έργου Novel Enablers for Cloud Slicing (NECOS), χρησιμοποιώντας πραγματικές τιμές πόρων που αντλήθηκαν από πραγματικό πάροχο, τον Πάροχο Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους Amazon. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαφορά του κόστους αναμεσά σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και διαφορετική χωρητικότητα του δικτύου. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021. 2021-11-12T10:53:06Z 2021-11-12T10:53:06Z 2021-11-12T10:53:06Z 2021 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25919 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Τεμαχισμός δικτύων
Δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού
Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών
Κοστολόγηση
spellingShingle Τεμαχισμός δικτύων
Δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού
Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών
Κοστολόγηση
Κελαϊδίτη, Ελένη
Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.
abstract Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετώνται τα δικτυακά τεμάχια και τα υπάρχοντα μοντέλα κοστολόγησης. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος της εργασίας μελετώνται αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται στον τεμαχισμό δικτύων, ώστε στη συνέχεια να εξηγηθεί και να αναλυθεί η έννοια του τεμαχισμού δικτύων. Επίσης εντοπίζονται και παρουσιάζονται μοντέλα κοστολόγησης δικτυακών τεμαχίων που έχουν αναπτυχθεί. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται μια έρευνα βασισμένη σε υπάρχον μοντέλο κοστολόγησης δικτυακών τεμαχίων, και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Έργου Novel Enablers for Cloud Slicing (NECOS), χρησιμοποιώντας πραγματικές τιμές πόρων που αντλήθηκαν από πραγματικό πάροχο, τον Πάροχο Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους Amazon. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαφορά του κόστους αναμεσά σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και διαφορετική χωρητικότητα του δικτύου.
advisor Παπαδημητρίου, Παναγιώτης
format Electronic Thesis or Dissertation
author Κελαϊδίτη, Ελένη
author-letter Κελαϊδίτη, Ελένη
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
title Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων
title_short Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων
title_full Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων
title_fullStr Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων
title_full_unstemmed Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων
title_sort Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων
title_alt Study and development of network slicing cost models
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2021
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25919
_version_ 1799262050682142720
score 12,432171