Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τιμολόγησης δικτυακών τεμαχίων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Κελαϊδίτη, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδημητρίου, Παναγιώτης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25919

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25919