Ανάπτυξη Web εφαρμογών με PHP και MySQL

Πρώτος συγγραφέας: Welling, Luke
Άλλοι συγγραφείς: Thomson, Laura
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Μ. Γκιούρδας, 2002
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/260

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/260