Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου

Φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιμουσικού.

Πρώτος συγγραφέας: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Image
Γλώσσα: Greek
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26020
Περίληψη: Φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιμουσικού.