Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου

Φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιμουσικού.

Πρώτος συγγραφέας: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Image
Γλώσσα: Greek
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26020
id dspace-2159-26020
recordtype dspace
spelling dspace-2159-260202021-12-15T01:03:10Z Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιμουσικού. 2021-12-14T08:58:30Z 2021-12-14T08:58:30Z 2021-12-14T08:58:30Z Image http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26020 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Παναγόπουλος Ελευθέριος Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιμουσικού.
format Image
author Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
spellingShingle Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
author-letter Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
title Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_short Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_full Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_fullStr Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_full_unstemmed Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_sort Συλλογή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26020
_version_ 1796543958256451584
score 12,392439