Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου

Φωτογραφία της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου. Φωτογραφία του Νικόλαου Παναγόπουλου παππού του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου

Πρώτος συγγραφέας: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Image
Γλώσσα: Greek
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26021
id dspace-2159-26021
recordtype dspace
spelling dspace-2159-260212021-12-15T01:03:16Z Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Φωτογραφία της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου. Φωτογραφία του Νικόλαου Παναγόπουλου παππού του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου 2021-12-14T09:16:13Z 2021-12-14T09:16:13Z 2021-12-14T09:16:13Z Image http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26021 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Παναγόπουλος Ελευθέριος Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Φωτογραφία της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου. Φωτογραφία του Νικόλαου Παναγόπουλου παππού του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
format Image
author Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
spellingShingle Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
author-letter Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
title Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_short Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_full Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_fullStr Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_full_unstemmed Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
title_sort Φωτογραφίες της οικογένειας του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26021
_version_ 1796543958610870272
score 12,430347