Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή

Πρώτος συγγραφέας: Αβούρης, Νικόλαος Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Δίαυλος, 2000
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/261

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/261