Αφιέρωμα στην μάνα της κατοχής (1988): solo piano

Αποτελεί τεκμήριο της δωρεάς Ευγένιου Πολίτη

Πρώτος συγγραφέας: Νευράκης, Νικηφόρος
Άλλοι συγγραφείς: Nevrakis, Nikiforos
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 'Ομιλος Φιλομούσων Θάλητας Μεσομήδης, 1990
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26311

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26311