‘‘Οι προοπτικές του Στρατηγικού Προσανατολισμού της ΕΕ και οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα.’’

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Φλώρος, Μάριος Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26364

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26364