Αναλύστε και συγκρίνετε την πολιτική της Ρωσίας και της Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκάνια από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι και σήμερα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Δελημπέης, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Χρηστίδης, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26373

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26373