Αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: πώς μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να ανταπεξέλθουν στη νέα πρόκληση;

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Λουκαδούνος, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιάννης, Εμμανουήλ
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26399

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26399