Η σχέση μεταξύ της αξιολόγησης των εργαζομένων και της απόδοσής τους: Η περίπτωση της Ελλάδας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Σπαρτής, Κωνσταντίνος Στυλιανός
Επόπτης Καθηγητής: Κάτου, Αναστασία
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26418

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26418