Μουσική ιστορία του Άγιου Όρους: από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα

Δωρεά του συγγραφέα

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Στέλιος Ι.Κοψαχείλης, 1998
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26598

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26598