Μουσική και λαογραφία της Μακεδονίας

τ. 1. Ν. Ημαθίας -- τ. 2. Ν. Πέλλης -- τ. 3. Χαλκιδική -- τ. 4. Χαλκιδική -- τ. 5. Ανατολική Μακεδονία -- τ. 6. [χωρίς ξεχωριστό τίτλο]

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Μουσικό Μουσείο Μακεδονίας,
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26612

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26612