Αντιλήψεις ακαδημαϊκών ως προς τη πολιτική της διά βίου μάθησης : συνεχής διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των σύγχρονων ανθρώπων ή εργαλείο στις επιταγές του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού ;

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Βαφειάδης, Δημήτρης
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδήμα, Γενοβέφα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Eπιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26641

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26641