Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Χασάπης, Στέλιος
Επόπτης Καθηγητής: Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26653
id dspace-2159-26653
recordtype dspace
spelling dspace-2159-266532022-03-29T00:03:43Z Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης Χασάπης, Στέλιος Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία Εσωτερικό μάρκετινγκ Αποτελεσματική διοίκηση Δια βίου μάθηση Η επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. 2022-03-28T06:59:20Z 2022-03-28T06:59:20Z 2022-03-28T06:59:20Z 2022 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26653 el http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ CC0 1.0 Παγκόσμια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Εσωτερικό μάρκετινγκ
Αποτελεσματική διοίκηση
Δια βίου μάθηση
spellingShingle Εσωτερικό μάρκετινγκ
Αποτελεσματική διοίκηση
Δια βίου μάθηση
Χασάπης, Στέλιος
Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.
abstract Η επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης.
advisor Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Χασάπης, Στέλιος
author-letter Χασάπης, Στέλιος
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
title Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης
title_short Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης
title_full Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης
title_fullStr Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης
title_full_unstemmed Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης
title_sort Η διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων δια βίου μάθησης
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2022
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26653
_version_ 1799262274494398464
score 12,432431