Πρώτη μικρή συμφωνία : 1 Συμφωνία (1982): η χαρά σε μια ηλιόλουστη μέρα στην Θεσσαλονίκη

Δωρεά του συγγραφέα

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1982
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26684

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26684