Θεσσαλονίκη: συμφωνικός χορός

Δωρεά του συγγραφέα

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Άλλοι συγγραφείς: Βενιέρης, Ιάκωβος (επιμ.)
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26688

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26688