Συναισθηματικά χαρακτηριστικά μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας κι η σημασία τους για τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική συμπερίληψη

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Παπανικολάου, Ελισσάβετ
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Γιαννούλη, Βασιλική
Γουλετά, Ειρήνη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26876

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26876