Το σύστημα διαχείρισης τραύματος παγκοσμίως και στην Ελλάδα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Μωυσίδης, Μωυσής
Επόπτης Καθηγητής: Μοσχίδης, Οδυσσέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26974

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26974