Επάρκεια της εκπαίδευσης στην ηγεσία και τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Εφαρμογή της θεωρίας του Goleman περί αποτελεσματικής ηγεσίας και τρόποι βελτίωσης αυτής μέσω της καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Φαντίδης, Θεοχάρης
Επόπτης Καθηγητής: Μιχαήλ, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27007

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27007