Σύγχρονοι τελωνειακοί έλεγχοι, μέσα και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα και η επίπτωση του Brexit στον ρόλο των τελωνειακών αρχών

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Ζαχαράκη, Κωνσταντινιά
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιώργος, Θεοφάνης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27012

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27012