Η χρήση της πολιτιστικής διπλωματίας ως μορφή ήπιας ισχύος στον 21ο αιώνα (από το 2000 έως σήμερα). Οι παραδειγματικές περιπτώσεις Η.Π.Α. – Κίνας και Ελλάδας – Τουρκίας: συγκριτική ανάλυση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Καραμάνης, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27096

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27096