Η εξέλιξη των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.

Πρώτος συγγραφέας: Λοκοβίτου, Στεφανία
Επόπτης Καθηγητής: Κίκου, Ευαγγελία
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2021
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27107

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27107