Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Β/μιας εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας για την αξιολόγηση των μαθητών

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Παντελιάδης, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Βαλκάνος, Ευθύμιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27154

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27154